Vestfold/Telemark

Årsmøte med ølsmaking og tapas

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Gulating pub i Storgata 32, 3256 Larvik (like ved jernbanestasjonen)
  • STARTER: 12/03/20 fra kl. 18.00
  • SLUTTER: 12/03/20
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-
    NB! Kun for medlemmer

NemiTek Vestfold/Telemark har gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, etterfulgt av ølsmaking og tapas på Gulating pub den 12. mars 2020.

Det vil bli ølsmaking fra et utvalg av pubens 14 forskjellige ølsorter på fat, samt servering av tapas.

Agenda for dagen:

1. Konstituering av årsmøtet

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Valg av to møtende medlemmer til å undertegne protokollen

5. Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsmelding

6. Gjennomgang og godkjennelse av revidert regnskap og budsjett

7. Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomité

8. Innkomne saker

9. Eventuelt

Saker til behandling må være innkommet til styret før 02. mars 2020.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Vi håper å se deg der!