Trondheim

VVS-Dagene på NTNU

Inneklima og ventilasjon i framtidens bygninger

Praktisk informasjon:

  • Adresse: NTNU, Campus Gløshaugen. Kolbjørn Heies vei 1, Inngang A.

    Varmetekniske laboratorier, Inngang A. Seminarrom C201, 2. etg.

  • Starter: 25/10/23 kl. 10.00
  • Slutter: 25/10/23 kl. 16.00
  • Pris medlem: 2000,- ekskl. mva.
  • Pris student: 500 ekskl. mva.
  • Pris øvrige: 3000,- ekskl. mva.
  • No-show gebyr: 600,- ekskl. mva.

I nær framtid kommer krav om at alle nye bygninger skal være nær nullenergi. Forskningsprogrammet Zero Emission Buildings ble avsluttet etter å ha pågått i åtte år. Der har ambisjonsnivået vært enda høyere, nemlig å utvikle løsninger for bygninger som gir null eller nær null utslipp av klimagasser, knyttet både til framstilling og bruk av materialer, samt bygging og drift, gjennom hele byggets levetid. For å oppnå dette stilles det strenge krav til blant annet klimaanleggenes energieffektivitet, samtidig som et godt inneklima skal ivaretas. Resultater fra dette arbeidet vil ha stor overføringsverdi også til nær nullenergi og lavenergi bygninger. I dette seminaret vil vi sette spesielt søkelys på de erfaringer som er høstet fra ZEB pilotbygninger og annet arbeid med hensyn til inneklima og utprøvde løsninger for energieffektiv ventilasjon, oppvarming og kjøling.

VVS-dagene på NTNU holdes i år den 24. og 25. oktober. Se program under.

VVS-dagene på NTNU arrangeres av utdannings- og forskningsmiljøet innenfor energi, miljø og VVS-teknikk ved NTNU i samarbeid med NemiTek - Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening. Fagmiljøet ønsker gjennom disse fagseminarene å presentere sin virksomhet og knytte bedre kontakt til foreningens medlemmer og til de aktuelle bransjene.

Påmelding er nå stengt - har du spørsmål rundt påmelding, ta kontakt på camilla@nemitek.no.

Powered by Labrador CMS