Trondheim

Årsmøte med NemiTek Trøndelag

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: Lokasjon kommer
 • STARTER: 17/03/20 kl. 16.30
 • SLUTTER: 17/03/20 kl. 18.30
 • PRIS MEDLEM: 0,-
 • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-

NemiTek Trøndelag har gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, og ambassadørtreff for våre ambassadører.

Agenda for dagen:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av medlemmer for signering av protokoll
 5. Årsberetning og Regnskap
 6. Budsjett og aktivitetsplan 2020
 7. Eventuelle innkommende saker
 8. Input til Trøndersk VVS-Dag
 9. Valg

Saker til behandling må være innkommet til styret før 07. mars 2020.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Det vil bli enkel servering på årsmøtet.