Sørlandet

Årsmøte med NemiTek Sørlandet

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: Lokasjon kommer
 • STARTER: 13/03/20 kl. 18.00
 • SLUTTER: 13/03/20 kl. 20.00
 • PRIS MEDLEM: 0,-
 • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-

NemiTek Sørlandet har gleden av å invitere medlemmer til årsmøte.

Mer informasjon om arrangementet kommer!

Agenda for dagen:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av medlemmer for signering av protokoll
 5. Årsberetning og Regnskap
 6. Budsjett og aktivitetsplan 2020
 7. Eventuelle innkommende saker
 8. Valg

Saker til behandling må være innkommet til styret før 03. mars 2020.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Det vil bli enkel servering på årsmøtet.