Stavanger

Medlemsmøte: VVS ABC: Hvordan tolke resultater fra SIMIEN-rapporter?

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
  • STARTER: 23.09.20 kl. 16.30
  • SLUTTER: 23.09.20 kl. 18.00
  • PRIS MEDLEM/STUDENT: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 200,-

Vi har gleden av å invitere til høstens første medlemsmøte for NemiTek Rogaland om VVS ABC: Hvordan tolke resultater fra SIMIEN-rapporter. Med oss har vi Pål André Johansen fra Niras Norge.

De fleste som leverer eller jobber med oppvarmingssystemer har nok lest energirapporter med SIMIEN-simulering og inklippete bilder. I mange tilfeller kan rapportene gi et uklart bilde, og ofte passer ikke resultatene med det som har blitt simulert. I dette foredraget gir Pål André Zazzera en kort innføring i energisimuleringer og SIMIEN for både nybygg og eksisterende bygg, hvordan resultatene kan tolkes, og hva en skal være på vakt for mtp. inndata og tolkning av forbruk, spiss- og grunnlaster.

Konkret vil vi gå inn på hva energiforbruket på energimerket egentlig betyr, hva som kan skape avvik fra simulert og ekte årsforbruk, forskjellen mellom spiss og grunnlaster hentet fra års- og vintersimuleringer og hvordan man i best mulig grad kan sikre seg fra blundere fra mistolkete SIMIEN-modeller.

Det vil bli servering av mat før medlemsmøtet. Gi beskjed i påmeldingskjema om du har allergier!

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS