Rogaland

Kurs: NS 3935 og 6450 ITB

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, god fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Ved å benytte NS 3935 og NS 6450 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser og forsinkelser reduseres betraktelig.

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Quality Airport Hotel. Sømmevegen 1, 4050 Sola
  • STARTER: 29/11/2023 kl. 09.00
  • SLUTTER: 29/11/2023 kl. 16.00
  • PRIS MEDLEM/STUDENT: 5220,-
  • PÅMELDINGSFRIST: 28/11/2023

Målgruppe:

Kurset passer for rådgivere, prosjektledere, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

Mål for kurset:

Etter kurset skal du ha god kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter, om hvilke oppgaver som må gjennomføres for å oppnå resultater som blir Riktig med en gang samt hvem som skal utføre disse.

I samarbeid med Standard Norge har NemiTek Rogaland gleden av å invitere til kurs i NS3935/6450 den 29. november på Quality Airport Hotel Stavanger på Sola.

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, testing og prøvedrift, men vil også omhandle litt om drift "de neste 40 år". Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar for seg følgende emner:
- Litt om bruken av norske standarder
- Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkes/formålsbygninger
- Forventninger til aktørene – organisering - hvem gjør hva – når
- Terminologi - definisjoner
- ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene
- Steg og milepæler
- Partenes plikter og oppgaver
- Tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner - hva må beskrives og kontrolleres
- Tester og idriftsetting
- Litt om å gjøre avtaler, om innflytting vs overtagelse og om innsigelser
- Gjennomgang av bestemmelsene i NS 3935 og NS 6460
- Litt om NS 6460, drift av tekniske bygningsinstallasjoner
- Gruppearbeid og diskusjoner

Bruk av NS 3935 og NS 6450 skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir "Riktig med en gang".

Foredragsholdere:

Powered by Labrador CMS