Stavanger

Kurs i NS 6450/6460

Systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske installasjoner, samt drift av tekniske installasjoner.

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Stavanger Airport Hotel. Sømmeveien 1, Sola
  • STARTER: 31.08.2022 kl. 09.00
  • SLUTTER: 31.08.2022 kl. 16.00
  • PRIS MEDLEM: 4400,- ekskl. mva
  • PRIS STUDENT: 4400,- ekskl. mva
  • PRIS ØVRIGE: 5400,- ekskl. mva

Hovedelementer i kurset:

- Tekniske installasjoner i komplekse yrkesbygg
- Steg og milepæler
- Tilbud og krav
- Partneres oppgaver og innsigelser
- Tester og idriftsetting
- Bærekraft og miljø
- Instruks for teknisk driftsansvarlig
- Datasikkerhet og lisenser
- Prosjekt, drift og vedlikehold
- Mål og tilfredstillelse
- Krav til faglig kompetanse
- Kontinuerlig forbedring og gjennomgang
- Avvik, registrering og behandling
- Overvåking og styring av forbruk
- Vedlikehold, innspill og budsjetter
- Risikovurdering

I samarbeid med Standard Norge har NemiTek Rogaland gleden av å invitere til kurs i NS6450/6460 den 31. august på Stavanger airport hotel.

Innholdet i NS 6450/6460 kurset:

Dagens bygninger er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør opptil 50 % av de totale byggekostnadene. Dette kurset tar sikte på å gjøre deg bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter. Kurset har som mål å gi deg et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter. Det blir også en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon.

Kurset tar også for seg mål og oppgaver ved drift av bygninger; hvordan oppnå bærekraftig drift, verdibevarende vedlikehold og reduserte miljøutslipp. Og hvordan sørge for fornøyde brukere eller leietakere, kontinuerlig forbedringer og faglig kompetanseutvikling. Kurset gir deg innføring i NS 6460:2020 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, samt en kort orientering om andre tilhørende standarder.

Etter kurset skal du ha kjennskap til hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift kan benyttes praktisk i egen virksomhet og egne prosjekter. Du vil også fått kunnskap om hvorfor og hvordan bestemmelsene og prosessene beskrevet i NS 6450 skal føre til «Riktig med en gang». Det vil gjøre deg bedre til å utarbeide tilbudsgrunnlag, planlegge og utføre test og idriftsetting av komplekse tekniske installasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Samtidig vil du få innsikt i driftens økende betydning i offentlig og private eiendomsvirksomheter, og hva som faktisk inngår i driftsavdelingens mål og oppgaver. Du skal etter gjennomført kurs også kunne utarbeide funksjonelle stillingsinstrukser som beskriver årlige mål og arbeidsoppgaver, samt få økt forståelse for hvilke verktøy og systemer drift trenger for å kunne utøve sitt arbeid på en effektiv måte

Kurset legger til rette for gruppe- og diskusjonsoppgaver for å forankre innholdet. Det vil også være en lunsjpause og småpauser underveis.

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS