Stavanger

Konferanse: Flyt i prosjekt

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Clarion Hotel Air. Utsolaarmen 16, 4055 Sola
  • STARTER: 20/02/20 kl. 10.00
  • SLUTTER: 20/02/20 kl. 18:00 Etterfulgt av middag kl. 18.00
  • PRIS MEDLEM: 1990,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 1990,-
  • PRIS ØVRIG: 2490,-

.

.

NemiTek Rogaland gjentar suksessen, og inviterer i år til konferanse med fokus på flyt i prosjektene i bygg, anlegg og prosessindustrien.

De siste årene har Lean Construction, digital samhandling, VDC og systematisk ferdigstillelse vært populære virkemiddel for å oppnå god flyt og bedre resultat i prosjektene. Denne konferansen setter fokus på hva som gjøres, hvordan dette gjøres, hva som skal til og ikke minst hvilke resultat dette gir.

Konferansen avsluttes med felles middag på kvelden, og dette kombinert med utstilling der vi kan teste ut flater og verktøy skaper en fin ramme for dagen.

Målgruppen er alle aktører i bygg, anleggs- og prosessindustrien, og det er også stor overføringsverdi til andre bransjer.

Vi håper å se deg på seminaret!

Foredragsholdere:
.