Rogaland

Årsmøte med ambassadørmiddag

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: Hotel Clarion Energy. Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
 • STARTER: 12/03/20 kl. 17:00
 • SLUTTER: 12/03/20 kl. 19:00
 • PRIS: 0,-

NemiTek Rogaland har gleden av å invitere medlemmer til årsmøte med Ambassadørmiddag torsdag 12. mars kl. 17.00 til 19.00 på Hotel Clarion Energy.

Agenda:

 • Åpning
 • Valg av møteleder, referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av medlemmer for signering av protokoll
 • Årsberetning og Regnskap
 • Budsjett og aktivitetsplan 2020
 • Eventuelle innkommende saker
 • Valg

Saker til behandling må være innkommet til styret før 02. mars 2020. Etter årsmøtet blir det Ambassadørmiddag med info og tilbakemeldinger om behov og ønsker.

Alle deltagere på årsmøtet er velkomne til å delta på middagen.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!