Kurs: Underentreprisestandardene

Praktisk informasjon:

 • PRIS MEDLEM: 3490,- Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30% rabatt på kursprisen.
 • PRIS STUDENT-MEDLEM: 790,-
 • PRIS ØVRIGE: 4990,-
 • MÅLGRUPPE: Daglig leder, prosjektleder, entreprenører, byggherrer og rådgivere

Tidsplan:

 • 08.30-08.45 Registrering
 • 08.45-09.00 Velkommen
 • 09.00 Kursstart
 • ca. 12.00 Lunsj
 • 13.00 Fortsettelse
 • 16.00 Vel hjem

Kursbeskrivelse:

Hovedmålet med kurset er at det skal gjøre deg og din bedrift kjent med hovedreglene i underentreprisestandardene NS 8415/8416 og 8417. Kurset vil gjøre deltakerne kjent med de viktigste reglene i en i standardene, samt gjøre din bedrift i stand til å utarbeide rutiner for overholdelse av de viktigste reglene, herunder varsling om endringer, overtakelse og sluttoppgjør slik at dere unngår å komme i ansvar.

Kurset gir en gjennomgang av underentreprisestandardene med spesiell vekt på følgende emner:

 • Innledningsvis om entrepriserett generelt
 • Hva er underentreprisestandardene og når benyttes de ulike standardene?
 • Kontraktstolkning
 • Tilleggskrav og varslingsregler
 • Om «plunder og heft»
 • Intervensjon (eller det å ta over arbeidet til underentreprenøren)
 • Back to back-klausuler – hva er det og hva må dere være oppmerksom på?
 • Forsinkelser og varslingsregler
 • Overtakelse, sluttoppgjør, mangler og reklamasjon

Vi håper å se deg på kurset! Velg lokasjon under:

.

Foredragsholder: Trygve Eriksen

Trygve er advokat i eget firma. Han har jobbet som advokat i NESO i fem år med særlig vekt på entrepriserett, herunder totalentreprisestandarden. Han har lang erfaring med å holde juridiske kurs og da særlig for bygg- og anleggsbransjen. Trygves målsetning er at kurset er praktisk rettet, slik at man på en enkel måte kan forberede rutiner og minimere risiko i prosjekter.

Powered by Labrador CMS