Mysen

Fagdag: BIO-Energi i bygg

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Bamsrudlåven, Bamsrudveien 57, Mysen
  • STARTER: 29/04/20 kl. 11:30
  • SLUTTER: 29/04/20 kl. 17:00
  • PÅMELDINGSFRIST: 17/04/2020
  • PRIS: 650,-
  • MÅLGRUPPE: Rådgivende ingeniører, kommuner, rørentreprenører, byggherrer og byggdriftere

Gratis påmelding

*Gjelder t.o.m 01.03.2020

Det er en økende etterspørsel etter bioenergi i norske byggeprosjekter og entreprenører vil med fordel satse på leveranse av bioanlegg. Bioenergi har dokumentert effekt på verdiskaping og klima.

Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperatur anlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter. Vi vil gi byggherrer, beslutningstagere og rørentreprenører god innsikt for å vurdere bioenergi som et høyverdig alternativ i sine bygg og prosjekter. Bio-Energi er grønt skifte i praksis. Denne fagdagen er i regi med Nobio.

Vi serverer lunsj før foredragene starter.

Foredragsholdere: