Østfold

Årsmøte og seminar: tre-rørs system

Foto: LK Systems

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: GK avd. Moss, Solgaard Skog 139
 • STARTER: 03/03/20 kl. 14.45
 • SLUTTER: 03/03/20 kl. 17.00
 • PRIS MEDLEM: 0,-
 • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-
 • PRIS ØVRIGE: 400,-

NemiTek Østfold inviterer til årsmøte med påfølgende seminar med tema: tre-rørs system den 03. mars 2020.

Vi starter dagen med en enkel servering av baugetter og mineralvann, deretter kjører vi årsmøte, etterfulgt av seminar om tre-rørs system. Her vil det bli en gjennomgang av energibehovet til oppvarming, utførelse, systemoppbygging og prefabrikkering. Vi avslutter dagen ca. kl. 17.00.

Agenda for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av medlemmer for signering av protokoll
 5. Årsberetning og Regnskap
 6. Budsjett og aktivitetsplan 2020
 7. Eventuelle innkommende saker
 8. Valg

  Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret ved formann i hende innen 25. februar. Mail: M[email protected]

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Vi håper å se deg der! Husk å gi oss beskjed om allergier.