Digitalt

Webinar: Ventilasjons- og brannstrategi

Praktisk informasjon:

Påmeldte får tilgang via kursportalen

  • STARTER: 19.08.2021 kl. 09:00
  • SLUTTER: 19.08.2021 kl. 10:30
  • PRIS MEDLEM OG STUDENT: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 400,- ekskl. mva

NemiTek Oslo inviterer til enda et lærerikt webinar torsdag den 19. august 2021. Webinaret vil omhandle ventilasjons- og brannstrategi.

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonene ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg» står det i TEK17 §11-10 (1). .

For å klare dette forskriftskravet er det i hovedsak to ventilasjonsstrategier å velge mellom. «Trekk ut» eller «steng inne». Begge strategiene har sine fordeler og ulemper, både i prosjektering, utførelse og i drift. Ventilasjonsbransjen har kanskje hatt fokus på forskjellene det utgjør for prosjektering, men hva med forskjellene for utførelse, ferdigstillelse og drift? Med oss til dette webinaret har vi fått tre personer som vil belyse problemstillingene fra ulike vinkler.

FoU leder i brannsikkerhet Stefan Andersson fra Norconsult snakker om brannstrategier, ulike fordeler og ulemper, og mulige løsninger og lempinger i ulike typer bygg med og uten sprinkler. Stefan har vært landet rundt og holdt kurs i dette tidligere. I dette webinaret kommer han mer inn på argumenter, avveininger og stridspunkter han har sett i prosjekter. Ny forskning på tetting av filtre med sot og mulige konsekvenser for bypassløsninger er også tema.

Undervisningsbygg Oslo KF stiller med teknisk rådgiver Eivind Bryne Retterstøl og seniorrådgiver i brannteknikk Per Henning Samuelsen. De vil fortelle litt om bakgrunnen for at Undervisningsbygg for noen år siden valgte bort «trekk ut» som ventilasjonsstrategi. En del av årsaken var gjentatt problematikk i sluttfasen knyttet til kompliserte grensesnitt mellom ventilasjon, brannalarmanlegg, automatikk og dørmiljø. Men hva gjør man på en skole når ventilasjonen midlertidig er ute av drift og er en del av sikkerhetsstrategien for bygget? Hva er kravet til testing av de integrerte funksjonene? Undervisningsbygg vil dele sine erfaringer før og etter beslutningen om å kutte ut «trekk ut». Har de fått en enklere sluttfase i sine byggeprosjekter?Foredragsholdere:

Empty article - Title

Stefan Andersson
FoU leder brannsikkerhet,
Norconsult

Empty article - Title

Per Henning Samuelsen
Seniorrådgiver brannteknikk,
Undervisningsbygg
Oslo KF

Empty article - Title

Eivind Bryne Retterstøl
Teknisk rådgiver,
Undervisningsbygg
Oslo KF

Powered by Labrador CMS