Oslo

Medlemsmøte: Dagslys

NemiTek Oslo inviterer til medlemsmøte med tema: dagslys.

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Citybox Oslo, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
  • STARTER: 20/11/19 kl. 16:00
  • SLUTTER: 20/11/19 kl. 19:00
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 400,-

Tor Erik Danielsen fra arbeidstilsynet, Line R. Karlsen fra Erichsen & Horgen, og Leif D. Houck fra NMBU kommer for å snakke dagslys.

Dagslysets effekt på vår helse er blitt vesentlig bedre dokumentert de siste 10-20 årene og av den grunn har en økt bevissthet om temaet vokst frem. Manglende dagslys kan gi alvorlige helseplager. Dagslys og utsyn rangeres som viktige trivselsparametere. Formålet med dagslysberegninger er å dokumentere at det er passende tilgang på dagslys for et gitt rom slik at vi får et godt inneklima.

Tor Erik Danielsen er Overlege og spesialist i arbeidsmedisin, og skal blant annet fortelle oss om betydningen av dagslys for godt inneklima og god helse. En gjennomgang av hvordan man oppfyller gjeldende krav og regelverk vil bli presentert av Dr.ing. og dagslysspesialist Line R. Karlsen. I tillegg skal Førsteamanuensis Leif D. Houck snakke om utforming av fasader og bygningskropp.

Det vil bli servert wraps før foredraget. Husk å gi beskjed om allergier i påmeldingen.

Velkommen!

.

Foredragsholdere: