Oslo

Frokostseminar: BREEAM for VVS

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Veidekke, Skøyen. Skabos Vei 4, 0278 Oslo
  • STARTER: 19/02/20 kl. 08:00
  • SLUTTER: 19/02/20 kl. 10:00
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 400,-

Hovedsponsor:

Vel møtt til frokostseminar i NemiTek Oslo om BREEAM for VVS!

I dette frokostseminaret vil vi få presentert både et entreprenør og rådgiverperspektiv på VVS-faglige spørsmål og problemstillinger som må løses i prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres. Hva kjennetegner suksessprosjektene hvor BREEAM og VVS har latt seg løse godt? Hvilke poeng er vanskelige å ta i vårt fagfelt, og hvordan har dette blitt løst på andre prosjekter? Hvilke poeng er lavthengende frukter? Og til sist - hvilke hindre ligger i veien for at BREEAM og VVS skal være mer forenelig? Hvilken fremtid går vi i møte?

Med oss for å belyse disse temaene har vi Stefani Erika Papadaki fra Erichsen & Horgen som har vært involvert i flere store BREEAM-prosjekter, herunder prisvinnende Horten VGS. Fra Veidekke Entreprenør kommer Miljøleder/BREEAM AP Nils Ivar Nilsen, som har solid BREEAM AP erfaring fra bygg som Horten VGS, Livsvitenskapsbygget, ViaVika og Oksenøya senter.

Frokost serveres fra 07.45. Husk å gi beskjed om allergier og matpreferanser i påmeldingsskjema!

Foredragsholdere:

Powered by Labrador CMS