Molde

Bedriftsbesøk på Romsdal VGS

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Romsdal VGS. Oppmøte innenfor hovedinngang på bygget sin sørside
  • STARTER: 30/01/20 kl. 14.30
  • SLUTTER: 30/01/20 kl. 16.00
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-

NemiTek Nord-Vestlandet har gleden av å invitere medlemmer til bedriftsbesøk på Romsdal videregående skole.

Nye Romsdal videregående skole i Molde er det hittil største skolebygget her i landet i massivtre. Det har passivhusstandard og «low-tech» ventilasjon. Massivtre er brukt som byggemateriale både utvendig og i innredninger.

Hovedformålet med bruken av massivtre har vært et bidrag til CO2-regnskapet og i tillegg å stimulere til økt bruk av skogen i byggenæringen. Selv om massivtre-elementene til dette bygget er fraktet helt fra Østerrike til Åndalsnes med tog og deretter videretransportert til Molde.

Energiløsningen er basert på 32 energibrønner (væske til væske) ned til 250 meter som både varmer opp de to nye byggene og tre eldre bygg, til sammen 18.500 kvadratmeter. Ventilasjonen er en hybridløsning der automatisk vinduslufting inngår. Denne er automatisk i fellesområdene og manuell i klasserommene.

Oddleif Gustad, avdelingsingeniør fra Møre og Romsdal fylkeskommune tar oss igjennom tekniske løsninger, og vil gi oss en omvisning på alle tekniske rom på skolen.

Etter omvisning blir det servering av mat og kaffe i kantina på skolen.

Vi håper å se deg der!