Nord-Vestlandet

Årsmøte med Nord-Vestlandet

Praktisk informasjon:

Påmeldte får innkallelse til teamsmøtet på e-post

  • STARTER: 15/04/21 kl. 18:00
  • SLUTTER: 15/04/21 kl. 19.00
  • PRIS: 0,-

NemiTek Nord-Vestlandet har gleden av å invitere medlemmer til Årsmøte torsdag den 15. april fra kl. 18.00, digitalt via Teams.

Årsmøte:

1. Konstituering av årsmøtet

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av to møtende medlemmer til undertegning av protokoll

5. Årsberetning fra styret

6. Regnskap / Budsjett

7. Valg

8. Innkomne forslag

Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, sendes til leder: andreas@nvm.no.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!

Påmelding stengt, ta evt. kontakt med leder andreas@nvm.no.

Powered by Labrador CMS