Helgeland

AVLYST -
Kurs: Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: Scandic Meyergården. Fridtjof Nansens gate 24-28, 8624 Mo i Rana
 • STARTER: 19.11.2020 kl. 08:30
 • SLUTTER: 19.11.2020 kl. 16:00
 • PRIS MEDLEM: 3490,-
  Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30% rabatt på kursprisen.
 • PRIS STUDENT-MEDLEM: 790,-
 • PRIS ØVRIGE: 4990,-
 • MÅLGRUPPE: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere

Kurset vil ha hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling.

Valg av vifteregulering med minimum energibruk: Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser vi på prinsippene for vifteregulering - trykkregulering, trykkoptimalisering og spjeldoptimalisering og fordelene og ulempen med disse. Vi ser også på gode løsninger for å dekke enklere romfunksjoner som lager, kopirom o.l på en rimelig måte uten at det forringer anlegget for øvrig. Vi ser på hvordan man kan bruke krav til SFP ved minste og største luftmengdebehov og hvordan man skal dimensjonere og energiberegne anlegget i forhold til samtidighet.

Valg av romklimatisering og luftmengder: Her belyser vi ventilasjons rolle for romklimatisering, brukernes ulike preferanser og romregulering slik at vi oppnår godt inneklima. Vi ser også på personlig klimatisering og teknologiske muligheter for å gjøre alle fornøyd. Vi ser på luftmengdebehov i belyser viktigheten av å følge opp og endre temperatur-set punkt. Vi ser på hvordan ventilasjonseffektiviteten påvirkes av behovsstyrte luftmengder og viktigheten av fleksible løsninger.

Tidsplan:

 • 08.30-08.45 Registrering
 • 08.45-09.00 Velkommen
 • 09.00 Kursstart
 • ca. 12.00 Lunsj
 • 13.00 Fortsettelse
 • 16.00 Vel hjem

Overlevering uten feil: Her går vi igjennom egnet innreguleringsprotokoll for VAV-anlegg, belastningstestene max-max-min og min-min-max og hvilken dokumentasjon som inngå i overeleveringen for å identifisere og fjerne feil før driftsfasen.

Effektiv drift og utvikling: Gode driftsverktøy er nødvendig for at anleggene ikke skal bli for kompliserte. Vi går igjennom krav til driftsverktøy og eksempler på gode løsninger som gjør det enkelt å opprettholde funksjonen og vidererutvikle anleggene hvis behovene endrer seg.

På slutten av dagen berører vi temaer som ringledningsventilasjon, oppvarming med ventilasjon, klimaendringer, skybaserte SD-anlegg, inneklimaleasing og coronaventilasjon. Her blir det mulig for deltagerne å velge tema for ytterligere fordypning.

Alle kursdeltakere tildeles prøveabonnement i kompetansebiblioteket.no for publikasjonen "ventilasjonsteknikk Del I + II"

Meld deg på allerede nå! Det kan bli begrenset antall deltakere grunnet Covid-19.

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS