Mo i Rana

Årsmøte med NemiTek Helgeland

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Haalands kantine, Søderlundmyra 18
  • STARTER: 13/02/20 kl. 15:30
  • SLUTTER: 13/02/20 kl. 17.30
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 0,-

NemiTek Helgeland inviterer medlemmer til årsmøte. Det serveres pizza fra kl 15:30, årsmøtet avholdes fra 16:00.

Saksliste årsmøte:

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av medlemmer til å undertegne referat

4. Årsberetning for 2019 og aktivitetsplan for 2020

5. Regnskap 2019

6. Budsjett 2020

7. Valg

8. Eventuelle innkomne saker

Innkomne saker:saker som ønskes behandlet under pkt. 8 må være lederen skriftlig i hende senest man 10.02.

For påmelding send en e-post til: [email protected]