Lillehammer

Medlemsmøte: vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg

Praktisk informasjon

  • ADRESSE: Lokasjon kommer / Lillehammer
  • STARTER: 16.04.2020 kl. 17.00
  • SLUTTER: 16.04.2020 kl. 19.00
  • PRIS MEDLEM: kommer
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: kommer
  • PRIS ØVRIGE: kommer
  • MÅLGRUPPE: VVS-ingeniører, rådgivere, eiendomsforvaltere, driftssjefer/tekniske sjefer og rørleggere

NemiTek Hedmark/Oppland inviterer inviterer til medlemsmøte om vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg.

Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere. Etter endt kurs skal man ha en god forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer og aktuell avvikshåndtering og forebygging.

I kurset gjennomgås hvilke konsekvenser det kan gå ikke ha god vannbehandling. Det gis en gjennomgang av ulike korrosjonsprosesser og hvordan dårlig vannkvalitet og korrosjon gir store problemer i anleggene – som driftsproblemer og økt energibruk.

Deltakerne får et kort innblikk i dagens standardiseringsarbeid for vannbehandling. Hva er status? Hvordan vil kravene blir i fremtiden?

Det vil bli servering av mat i forkant av møtet.

Foredragsholder: