Harstad

Årsmøte med NemiTek Harstad

Praktisk informasjon:

 • ADRESSE: Peppes Pizza, Fjordgata 2, 9405 Harstad
 • STARTER: 20/02/20 kl. 19:00
 • SLUTTER: 20/02/20 kl. 21:00
 • PRIS: 0,-

NemiTek Harstad har gleden av å invitere medlemmer til Årsmøte torsdag 20. februar fra kl. 19.00 på Peppes Pizza.

Agenda:

 • Åpning
 • Valg av møteleder, referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av medlemmer for signering av protokoll
 • Årsberetning og Regnskap
 • Budsjett og aktivitetsplan 2020
 • Eventuelle innkommende saker
 • Valg

Formann: Tone Kristoffersen (på valg)
Neste formann: Viggo Svanstrøm
1. Styremedlem: Bjørn Kristian Pedersen

Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være styret ved formann i hende innen torsdag 13.februar. Mail: [email protected]

Påmelding innen onsdag 19. februar 2020.

Møt opp, bli orientert, si din mening og vær med på å styrke foreningen!