Digitalt

Foto: TROX Auranor
Foto: TROX Auranor

Webinar: SvalVent

Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg

Praktisk informasjon:

Påmeldte får tilgang via kursportalen

  • STARTER: 28.01.2021 kl. 13.00
  • SLUTTER: 28.01.2021 kl. 15.00
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS STUDENT: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 0,-

NemiTek og SINTEF har gleden av å invitere til gratis webinar torsdag den 28. januar om prosjektet: SvalVent - Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg.

SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra 2016-2020. Prosjektet har utviklet løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg, og vil i sluttseminaret presentere hvilke resultater og erfaringer vi har oppnådd.

I energieffektive bygg, utgjør energibruk til kjøling en stadig større andel. Samtidig er trenden mye bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser. SvalVent- prosjektet har utviklet tekniske løsninger og konsept som utfordrer dagens krav og praksis i forhold til termisk komfort. Løsningen gir mulighet for en egenstyrt delluftmengde fra dyser i himling. Kan vi da kjøle til en høyere romtemperatur og oppnå like fornøyde brukere? Og hva er potensialet for SvalVent konseptet?

Gjennom webinaret presenteres forutsetninger, prototype og konsept, forsøk og resultater. Det åpnes også opp for diskusjon og spørsmål fra deltakerne.

Dette prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsrådsprogram EnergiX og med betydelig egeninnsats fra industripartnere GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk. Forskningspartnere er OsloMet og SINTEF Community.

Powered by Labrador CMS