Digitalt kurs

Ventilert inneklima

Faktorer som påvirker inneklimaet og metoder for å tilfredsstille krav fra ulike instanser.

Praktisk informasjon:

  • Pris: 1490,- ekskl. moms
  • Språk: Norsk
  • Tilgjengelighet: Åpent
  • Påmeldingsdato: Når som helst
  • Hvem kan ta kurset: Alle

Kursbeskrivelse

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser.Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Opptakene varer i ca. 224 minutter.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere

Powered by Labrador CMS