Digitalt kurs

Kontrakt og avtaler

En god kontrakt er en forutsetning for et godt prosjekt. Dette seminaret setter spesielt fokus på kontraktsretten knyttet til avtaleinngåelse.

Praktisk informasjon:

 • Pris: 149,- ekskl. moms
 • Språk: Norsk
 • Tilgjengelighet: Åpent
 • Påmeldingsdato: Når som helst
 • Hvem kan ta kurset: Alle

Kursbeskrivelse

I den senere tid har det fra flere tekniske underentreprenører blitt alarmert om en stadig økende bruk av urimelige avvik fra de standardiserte kontraktsbestemmelsene utviklet av Standard Norge. I dette foredraget vil advokatene Arne Sørsdahl og Eirik Gåskjønli gå igjennom kontraktsinngåelsen fra A til Å. Det fokuseres særlig på slike avvik fra NS-kontraktene og hvordan disse kan håndteres.

Tema som gjennomgås:

 • Standardavtaler
 • Sentrale spørsmål ved avtaleinngåelsen
 • Risikobegrepet i entrepriseretten
 • Overføring av risiko til entreprenøren
 • Eksempler på avviksbestemmelser og den kontraktuelle virkningen av slike
 • Håndtering av risiko i prosjektets faser

Medlemsmøtet varer i ca. 90 minutter.

Powered by Labrador CMS