Digitalt kurs

Innregulering av vannbårne energisystemer

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Praktisk informasjon:

 • Pris: 1490,- ekskl. moms
 • Språk: Norsk
 • Tilgjengelighet: Åpent
 • Påmeldingsdato: Når som helst
 • Hvem kan ta kurset: Alle

Kursbeskrivelse

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema:

1. Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges?

 • Prosjektering
 • Konstante vannmengder
 • Variable vannmengder
 • Kombinerte vannmengder

Instruktør:

Instruktør:

Per Eivind Larsen
Per Eivind er utdannet rørlegger, rør­leggermester og VVS-ingeniør fra Fag­skolen. Han har tidligere arbeidet med prosessavvanning og energi i Kværner. Han er medlem av fagkomi­teen for Prenøk og Varmenormen. Per Eivind har drevet eget firma i 8 år og er faglærer ved studiet for klima, energi og miljø på Kuben i Oslo.

2. Beregning og dimensjonering av ventiler

 • Statiske ventiler
 • Dynamiske ventiler
 • Motorventiler
 • Radiatorventiler

3. Kontrollpunkter før innregulering

 • Oppfylling/rengjøring
 • Luft
 • Pumper
 • Ventiler
 • Automatikk

4. Innreguleringsmetoder

 • Hvordan forholder vi oss?
 • Hvor starter vi?
 • Systematisering og oppdeling av anlegges systemer
 • Gruppeinndeling og identifisering av innreguleringventiler

5. Utarbeide god dokumentasjon

 • Metodeforklaring
 • Komponent beskrivelse
 • Tegninger nummerering
 • Målefeilkalkyler
Powered by Labrador CMS