LIVE-sending av halvdagskurs

Halvdagskurs: NS3031 vs. Virkeligheten

Praktisk informasjon:

Påmeldte får tilgang via kursportalen

  • STARTER: 21.10.2021 kl. 09:00
  • SLUTTER: 21.10.2021 ca. kl. 12:00
  • PRIS MEDLEM: 1800,-
    Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30% rabatt på kursprisen.
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 390,-
  • PRIS ØVRIGE: 3100,-
  • MÅLGRUPPE: Rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere

Ny runde med kurs om NS3031, kurset har direktesending den 21. oktober! Merk deg at dette er en direktesending som varer fra kl. 09.00-ca.12.00, og er ikke et opptak.

Kursbeskrivelse:

Standarder, normer og veiledninger er gode virkemidler for god kvalitet og et omforent ytelsesnivå i bransjen. Disse virkemidlene skaper allikevel utfordringer.

Gjennom dette kurset vil Gert ta et skråblikk på hvordan standarder etc. allikevel må brukes med omtanke. Gert opplever at det alt for ofte skjer at disse hjelpemidler dessverre brukes uten vurdering av om standarden er passende for formålet. Han opplever alt for ofte at standarden som primært skal gi grunnlag for beregning av bygningers energiytelse, istedenfor anvendes for å definere drift av bygg. Gert vil også sette fokus på hvordan dette utgjør en svakhet for energimerkeordningen og at ordningen primært fokuserer på prosjekteringen, og ikke følger opp bygget i driftsfasen. Kurset er ikke et angrep på diverse normer, standarder og merkeordninger, men en redegjørelse for konsekvensene ved å blindt følge overordnede føringer i prosjekteringsfasen uten å se konsekvensene dette vil medføre i driftfasen av bygget.


Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS