Digitalt

Bærekraftledelse i Bygg og Eiendom

Praktisk informasjon:

 • Digitalt via zoom / link sendes på mail
 • Dato: 26. april, 03. mai, 10. mai, 18. mai + worshop 24. mai
 • Klokkeslett: 09.00-12.00
 • Pris: 39.000,- ekskl. mva. (ord. pris 45.000,-)
 • Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30% rabatt på kursprisen.

NemiTek lanserer en ny runde med program skreddersydd for beslutningstakere i bygg- og eiendomsbransjen som ønsker å ta viktige skritt innen bærekraft. Gjør deg klar for det
grønne skiftet.

Hvordan skal jeg få min virksomhet til å bli bærekraftig? Det er et spørsmål mange i bygg- og eiendomsbransjen stiller seg. NemiTek lanserer nå et nytt program skreddersydd for deg som jobber med miljø og bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen.

Gjennom programmet vil du få kunnskapen og de verktøyene du trenger for å kunne utarbeide en robust bærekraftstrategi for din virksomhet. Som programdeltaker vil du også få mulighet for individuell oppfølging og veiledning etter sesjonene.

Programinnhold:

 • Introduksjon til bærekraftsledelse og virksomhetsstyring
 • Rammevilkår og regelverk – EUs taksonomi
 • Prosjektutvikling – hvordan skape et bærekraftig prosjekt?
 • Strategi, rapportering, formidling og kommunikasjon
 • Felles workshop
 • Mulighet for individuell oppfølging
 • Utarbeidelse av bærekraftstrategi

Gjennom programmets fire digitale sesjoner og en avsluttende workshop vil du få innsikt i de viktigste driverne innenfor bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen. Du vil lære om regelverk, markedstrender, arbeidsmetoder for bærekraftsledelse og hvordan fremtidige reguleringer kan komme til å forme bransjen i årene som kommer.

Programansvarlig:

.

Isak Oksvold er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og M.Sc i Real Estate Management ved KTH i Stockholm. Han er i dag direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom. Oksvold har tidligere arbeidet som direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm Eiendom, vært politisk rådgiver på Stortinget og fagsjef i Miljøstiftelsen Bellona.

Instruktør:

Gunnar Grini er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og er oppnevnt som ekstern sensor ved NTNUs program for industriell økologi. Han er i dag bransjesjef i Norsk Industri hvor han blant annet jobber med EUs rammeverk for bærekraftig finans. Han har tidligere arbeidet i Direktoratet for byggkvalitet, det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget, Lavenergiprogrammet for bygg og anlegg og Miljøstiftelsen Bellona.

Program:

26. april: Introduksjon til bærekraftsledelse og virksomhetsstyring

 • Bærekraftsbegrepet
 • Hva er miljøledelse og virksomhetsstyring
 • Miljøledelse og virksomhetsstyring innen bygg og eiendom

03. mai: Rammevilkår og regelverk

 • Klima- og miljømål i Norge og EU
 • Regelverk og tilskuddsordninger for bygg og eiendom
 • EUs taksonomi og relevans for bygg og eiendom

10. mai: Prosjektutvikling

 • Etablering og finansiering av et grønt eiendomsprosjekt
 • KPIer (karakteristikker) for et bærekraftig eiendomsprosjekt
 • Beslutningsprosesser og dialog med finansinstitusjoner (banker)
 • Case taksonomikriterier - klima: kostnadseffektive energitiltak i bygg

.

18. mai: Strategi, rapportering, formidling og kommunikasjon

 • Hvordan lage en god og relevant bærekraftstrategi
 • Hvordan rapportere på bærekraft
 • Formidling og kommunikasjon - internt og eksternt

24. mai: Workshop/gruppearbeid: Bærekraftstrategi

 • Kursdeltagerne presenterer/får tilbakemelding på tildelte oppgave
 • Deltagerne gjennomfører en forenklet oppgave på forelesningen
 • Tilbakemelding fra kursholdere/spørsmål fra øvrige deltagere
Powered by Labrador CMS