Digitalt

Webinar: Naturlige kuldemedier

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Påmeldte får tilsendt link rett før foredraget starter
  • STARTER: 12.11.2020 kl. 09:00
  • SLUTTER: 12.11.2020 kl. 11:00
  • PRIS MEDLEM: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 400,- ekskl. mva
    Vi har gratis medlemskap ut året (alltid gratis for studenter) Meld deg inn og les mer [her]

Hovedsponsorer:

Vel møtt til enda et lærerikt webinar den 12.11 i regi av NemiTek Oslo, temaet denne gangen er: naturlige kuldemedier.

Hydrofluorkarbon (HFK) kuldemedier blir i økende grad regulert gjennom EUs reviderte F-gassforordning, (EU) nr. 517/2014. Den reviderte forordningen har til formål å redusere EU og samarbeidende nasjoners utslipp av fluoriserte drivhusgasser med to tre-deler innen 2030 sammenlignet med 2010. Som følge av lover og insentiver, iverksatt både på et nasjonal og et internasjonalt nivå, er etterspørselen etter varme- og kjøle-pumper basert på kuldemedier med lav GWP, som tilfredsstiller bransjens krav med tanke på sikkerhet, energieffektivitet og investeringskostnader, høy og forventet å øke de kommende årene.

Vi ser på trygge systemløsninger og risikovurderinger. Erfaringer med CO2- og propanvarmepumper, og naturlige kuldemedier sett fra entreprenørens side.

Første foredrag av Stig Rath handler om ventilasjonsanlegg og Chillere, hvorfor er propan det beste kuldemediet? Andre foredrag av Gjermund Vittersø går på erfaringer med CO2- og propanvarmepumper. Siste mann ut er Ole Jørgen Veiby som vil snakke om naturlige kuldemedier sett fra entreprenørens side.

Påmeldte vil få tilsendt link til sin e-post innen foredraget starter. Husk å sjekk søppelpost om du ikke har fått link innen 09.00.

Foredragsholdere:

Stig Rath fra Stig Rath Consulting

Stig er kuldeteknisk ekspert på europeisk nivå. Han arbeider både med sikkerhets- og miljøkravene til kulde-/klima- og varmepumpeanlegg, og krav til installasjon og drift med brannfarlige kuldemedier. Stig Rath Consulting har spesialisert seg på å bistå entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere med kurs, rådgivning og risikovurderinger på kulde-/klima- og varmepumpeanlegg.

Gjermund Vittersø fra Thermoconsult

Gjermund er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1986, med hovedfag kuldeteknikk. Pedagogisk utdanning for sivilingeniører. Han har jobbet som Forsker hos Sintef i 2 år, som Rektor på Statens kjølemaskinistskole i 8 år. Han har også jobbet som Prosjektsjef, senere driftssjef i Bærum Fjernvarme. Teknisk sjef i Norild og Divisjonssjef hos Ahlsell. I dag jobber han som Rådgivende ingeniør og partner i Thermoconsult, og har gjort det siden 2010.

Ole Jørgen Veiby fra EPTEC

Ole Jørgen har utdanning fra statens Kjølemaskinistskole år 1985. Han har gjennomført utallige nyttige og unyttige kurs. Han har tidligere vært daglig leder hos Romerike Kjøleservice/ Norpe Kulde, 9 år som Salgsingeniør i Novema, 5 år som Teknisk sjef i Norpe , 2 år Kuldeteknisk ansvarlig/ prosjektdirektør hos Hakon/Ica, i tillegg til 8 år som Fag direktør i kulde hos GK Inneklima. I dag er Ole Jørgen Daglig leder hos EPTEC Energi, og har vært det siden 2019.

.

Powered by Labrador CMS