Webinar

Webinar: Miljøvennlig VVS

Praktisk informasjon:

Påmeldte får tilgang via kursportalen

  • STARTER: 16.12.2021 kl. 09:00
  • SLUTTER: 16.12.2021 kl. 11:00
  • PRIS MEDLEM OG STUDENT: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 0,-

NemiTek Oslo inviterer til enda et webinar den 16. desember der temaet er Miljøvennlig VVS. Med oss har vi Anders Reinertsen Liaøy fra Erichsen & Horgen, Mads Mysen fra GK Inneklima, Kjetil Løften fra Piplife og Thorn Fredrik Hemsen fra Armaturjonsson.

Tekniske installasjoner er en hittil underrapportert og lite utredet del av bygningers miljøfotavtrykk. I norsk sammenheng omtales bygg som en klimakjempe og vi vet at teknikk utgjør en vesentlig del av utslippene som bygg står for. Skal vi nå Norges mål om 50-55 % klimagassreduksjon innen 2030, og 90-95 % i innen 2050, så må også VVS-bransjen bidra. I tiden som kommer kan vi forvente strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg. Fokuset i næringen er allerede i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS.

Det finnes i dag lite tilgjengelig informasjon og ingen tilstrekkelige verktøy for vurdering av miljøpåvirkning fra VVS-installasjoner. I dette webinaret vil vi få høre om arbeidet som Erichsen & Horgen har gjort innen miljø og VVS til nå, og hva som skal skje i det nyoppstartede forskningsprosjektet Grønn VVS. GK Inneklima, Pipelife og Armaturjonsson kommer for å fortelle om hvordan de kan bidra til bærekraftige prosjekter og løsninger. Vi vil blant annet få høre om miljø i tilbudsarbeid, plast- vs. metallrør, bærekraftsmål, pre-fabrikkering, fossilfrie rørsystemer og avfallsfri produksjon.

Foredragsholdere:

Anders Reinertsen Liaøy

Anders Reinertsen Liaøy er spesialist i grensesnittet miljø og VVS. Han sitter i lederteamet for FoU-prosjektet Grønn VVS, samt er koordinator og ressurs for miljøriktig prosjektering i E&H. De siste årene har Anders jobbet som RIV i tidligfase i miljøambisiøse prosjekter. Anders er engasjert i ombruk og oppdrag med E&Hs eget klimagassverktøy for VVS.

Mads Mysen

Mads Mysen er fagdirektør i Ventilasjon, GK Inneklima AS. 21 års erfaring som Forsker, Seniorforsker, Forskningssjef og Sjefforsker i SINTEF Byggforsk med blant annet sentrale publikasjoner innen inneklima, energieffektivisering og behovsstyrt ventilasjon. 8 års erfaring som VVS-rådgiver i Techno Consult med blant annet delprosjektledelse fra prosjektering av Rikshospitalet. Professor II ved OsloMET siden 2009.

Kjetil Løften

Kjetil Løften er Rørleggermester og har over 30 års erfaring fra VVS-bransjen. I femten av disse årene drev han rørleggerfirma. De siste fem årene har Kjetil jobbet i Pipelife Norge AS som Produktsjef VVS, og nå som Forretningsutvikler VVS. Pipelife Norge AS ønsker å ta en aktiv rolle i å utvikle miljøriktige løsninger for VVS bransjen. Som Forretningsutvikler VVS har Kjetil ansvaret for denne utviklingen og bedriftens hovedfokus nå er å ta løsninger fra BIM til presis Prefabrikasjon.

Thorn Fredrik Hemsen

Thorn F. Hemsen er utdannet i Energi & Miljø ved Oslo MET. Han har jobbet flere år med prosjektering og prosjekteringsledelse i Multiconsult, før han begynte som produktsjef for varme og sanitær i Armaturjonsson i 2011. Thorn er medlem i SN/K 33 hos Standard Norge, og vært delaktig i utgivelsen av Veileder for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg. I dag sitter Thorn i Norsk Byggtjeneste (NOBB) Standardiseringsutvalg og Kvalitetsutvalg, og er med i referansegruppen til samordningsrådet for digitalisering av BAE-næringen. Han var teknisk sjef i Armaturjonsson 2012-2021, og overtok som daglig leder høsten 2021.

Powered by Labrador CMS