Digitalt

Webinar: Boligventilasjon

Praktisk informasjon:

Påmeldte får tilgang via kursportalen

  • STARTER: 08.06.2021 kl. 09:00
  • SLUTTER: 08.06.2021 kl. 10:30
  • PRIS MEDLEM OG STUDENT: 0,-
  • PRIS ØVRIGE: 400,- ekskl. mva

Nemitek Oslo gruppe inviterer til webinar 08. juni 2021 der temaet er boligventilasjon. Vi har fått med oss Kari Thunshelle fra SINTEF som skal presentere status på forskningsprosjektet «Healthy Energy-efficient Urban Home ventilation» og Arne Pihl Bordi fra Norconsult som skal presentere en nylig publisert utredning om avtrekk i boliger for DIBK.

Hvordan skal vi ventilere framtidens urbane boliger?

Dagens trender er utbygging av knutepunkt med areal-og energieffektive urbane boliger, og hensyn til effekttopper og fleksibilitet kommer mer i fokus. Vi ser samtidig en utvikling mot mer bruk av downdraft og mange spørsmål om resirkulerende kjøkkenhetter, avtrekksluftmengder og reguleringsstrategi. Hvordan kan vi være nyskapende og samtidig sikre et godt inneklima i boligene?

SINTEF er sammen med en rekke sterke bedriftspartnere i gang med forskningsprosjektet Healthy Energy-efficient Urban Home ventilation som tar for seg mange av disse problemstillingene. Kari Thunshelle fra SINTEF kommer og forteller om erfaringer så langt.

Avtrekk i boliger

DIBK utlyste høsten 2020 en utredning av avtrekksløsninger i boliger. Utredningen skulle dokumentere regelverk i Norden og hvordan praksis i ventilasjonsbransjen i Norge er i dag. Videre skulle utredningen gi en anbefaling til direktoratet på konkrete avtrekksmengder i bad og vaskerom ev. andre rom. Arne Phil Bordi ledet utarbeidelsen av denne utredningen, og vil presentere funnene i kartleggingen samt Norconsults anbefaling av reviderte minimumskrav i VTEK.

Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholdere underveis via chat!

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS