Bodø

Medlemsmøte: Solenergi i Nord?

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Thon Hotell Nordlys, Moloveien 14
  • STARTER: 17/10/19 kl. 16:00
  • SLUTTER: 17/10/19 kl. 19:00
  • PRIS MEDLEM: 150,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 150,-
  • PRIS ØVRIGE: 300,-

NemiTek Bodø har gleden av å invitere til spennende medlemsmøte.

Globalt er solenergi på vei frem og er sammen med vind den type kraftverk som gir billigst strøm. I Norge har derimot bruken i stor grad vært på hytter, men dette er i sterk endring. Man kan si at bruken av solenergi har begynt å ta av i Norge.

Siden 2016 har vi hatt rekordår etter rekordår. Nord-Norge kan også bli med på laget og denne kvelden bidrar til å øke kunnskapen om solenergi her i nord. Solenergi har altså økende aktualitet i Norge i dag, men de færreste har oversikt over kostnader, teknologi og muligheter.

Ønsket med arrangementet er å vise de faktiske mulighetene og gi et mer realistisk bilde på potensialet i forhold til solenergi i nord. Det vil bli gitt en introduksjon til anvendelse av solcellemoduler i nord, men hovedfokus vil være rettet mot solvarme.

Om kursholder: Øystein Kleven har sivilingeniørgrad fra 2007 innen fysikk og matematikk ved NTNU. Han spesialiserte de siste to årene inn mot materialteknologi og spesielt solcelleteknologi. Han startet som forsker i gruppen for Fornybar Energi ved Norut Narvik rett etter endt studie og har jobbet der siden. Han var imidlertid delvis ute i permisjon i 2014 og 2015 mens han jobbet som Daglig Leder i solenergibedriften Solbes (Solar Business Energineering Services). Han har bred erfaring med fornybar energi, men spisskompetansen er rettet mot solenergi og da spesielt anvendelse i nordlige områder.

Velkommen!

Powered by Labrador CMS