Bodø

Medlemsmøte: Prosjektledelse

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Scandic Havet, Tollbugata 5, 8006 Bodø
  • STARTER: 07.09.2022 kl. 16.00
  • SLUTTER: 07.09.2022 kl. 18.00
  • PRIS: 0,-

NemiTek Bodø har gleden av å inviterer til prosjektlederprat på Scandic Havet onsdag den 7. september.

Det blir først et foredrag av Rune Andersen hos Bodø bygruppe, der han deler sine erfaringer og beste tips etter seks år i bransjen. Deretter åpnes det opp for debatt, innspill og deling av andres erfaringer. Til slutt kan de som måtte ønske det være med på Gatsby og fortsette praten der (bevertning dekker man selv).

Medlemsmøtet er gratis, og er egnet for deg som er involvert i prosjektledelse, enten det er hos entreprenør, rådgiver eller byggherre.

Det er en kjensgjerning at prosjektlederyrket er et utsatt og krevende yrke der man har stort økonomisk ansvar og hele tiden måles på resultater. Erfaringen til Rune er at prosjektledere i byggerbransjen ofte er ansatte som belønnes med opprykk i organisasjonen dem jobber i, som følge av at dem har utmerket seg i roller som montør, bas, montasjeleder, etc. I tillegg er mange nyutdannet eller kommer fra et veldig annerledes yrke. Utfordringen til mange er at dem sliter i sin nye rolle fordi dem ikke får nødvendig skolering og opplæring i prosjektledelse, men i stedet kastes inn i prosjekter med forventning om at veien til en god prosjektleder blir til mens man går. Budskapet til Rune er at det allerede finnes gode metodikker utviklet av institusjoner som skolerer prosjektledere, og man derfor ikke trenger å finne opp kruttet på nytt. Hvis man gradvis implementerer de mest bransjerelevante metodikkene inn i sin prosjektledelse er man dømt til lykke.

Vi håper å se deg!

Powered by Labrador CMS