Bergen

Medlemsmøte: VarmtVann2030

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Scandic Bergen City. Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen
  • STARTER: 25/01/2022 kl. 16.00
  • SLUTTER: 25/01/2022 kl. 18.20
  • PRIS: 0,- med no-show fee 340,- ekskl. mva

Hovedsponsor:

NemiTek Bergen har gleden av å invitere til medlemsmøte, tirsdag den 25. januar. Her skal prosjektet VarmVann2030 presenteres. Foredragsholder Åse Lekang Sørensen blir med oss digitalt via storskjerm, det vil fortsatt være mulighet for diskusjon/spørsmål og svar fra salen.

Et økt fokus på å redusere energibruk til romoppvarming i bygninger har resultert i tettere bygg med bedre isolasjonsevne og mer effektiv varmegjenvinning. I takt med at oppvarmingsbehovet minsker, vil andelen energi til varmtvann utgjøre en stor del av den totale energibruken i nyere bygg.

Men hva er det faktiske energibehovet til varmt tappevann i Norge, hvor stort varmetap kan vi forvente og hva er distribusjons-virkningsgraden for ulike systemløsninger?

I forskningsprosjektet VarmtVann2030 samarbeider byggeiere og leverandører med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge.

Detaljerte feltmålinger av varmtvannsforbruk i hoteller, sykehjem og boligblokker er nå ferdige, i regi av prosjektet.

Åse Lekang Sørensen, forsker i SINTEF vil presentere resultater fra prosjektet og sammenligne tallene med dagens standarder. Både energibruk til varmtvann og vannforbruk (største samtidige vannmengde) relevant for dimensjonering av innvendige vannledninger vil være tema. Videre skal vi snakke om viktigheten av gode tall for forventet varmtvannsforbruk og tiltak relevant for varmtvann.

Møtet har startet - påmelding stengt!

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS