Bergen

Kurs: Innregulering av ventilasjonsanlegg

.

Praktisk informasjon:

  • ADRESSE: Scandic Bergen City. Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen
  • STARTER: 19/10/2023 kl. 08.30
  • SLUTTER: 19/10/2023 kl. 15.00
  • PRIS MEDLEM: 3490,-
  • PRIS STUDENT-MEDLEM: 790,-
  • PRIS ØVRIGE: 4990,-
  • MÅLGRUPPE: Driftspersonell, prosjekterende, innreguleringspersonell og byggeiere

    Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30% rabatt på kursprisen.

NemiTek Bergen har gleden av å invitere til lærerikt kurs om innregulering  av ventilasjonsanlegg torsdag den 19. oktober 2023. Med oss har vi Seniorforsker Kari Thunshelle fra SINTEF.

Kursbeskrivelse: God utforming og innregulering er viktig for å oppnå godt inneklima, unngå støy og nå målet om energieffektive ventilasjonsanlegg. SINTEF har i snart 50 år tilbudt kurs på dette fagfeltet, der både grunnleggende teori, praktiske ferdigheter samt nyheter fra forskningsfronten belyses gjennom forelesinger, demonstrasjoner og øvinger.

19. oktober tilbys en kortversjon av disse populære kursene for Bergensere, da uten demonstrasjonsrigger og lab-øvelser. Grunnprinsipper for innregulering og anleggstekniske forutsetninger gjennomgås, før vi gå over til mer avanserte behovsstyrte anlegg. Forelesninger kombineres med noen teoretiske øvinger. Kurset vil gi deltakerne god innsikt i proporsjonalmetoden for systematisk innregulering, oversikt over ulike type anlegg samt dokumentasjon ved overlevering.

Kurset passer godt for driftspersonell, prosjekterende og innreguleringspersonell. Byggeiere vil også ha utbytte av kurset.

Det blir små kaffepauser underveis, i tillegg til en lengre lunsjpause i restauranten på hotellet. Se agenda og påmeldingsskjema under.

FULLTEGNET! Ønsker du å sette deg på venteliste? Send navn og e-post til camilla@nemitek.no.

Foredragsholder:

Powered by Labrador CMS