Solstrandkonferansen 16.-17. februar 2022

Hvor skal man sette inn støtet i tiden fremover?

– Vi må samarbeide bedre for å unngå byggefeil og for å hente ut digitaliseringspotensialet.

Det 17. bærekraftsmålet til FN er «Samarbeid for å nå målene». Dette gjelder globalt og internasjonalt, men samarbeid er også viktig i den enkelte bransje og på tvers av bransjer.

Ifølge Anne Sofie Handal Bjelland har vi litt å gå på. Bjelland jobber på Høgskulen på Vestlandet og er studentansvarlig i NemiTek Bergen.

– Vi må samarbeide bedre for å unngå byggefeil og for å hente ut digitaliseringspotensialet. Det er gjort beregninger som viser at det ligger veldig mye bærekraft i å bare bedre metodene på måten vi gjør ting på.

Bjelland sier videre at dette er tematikken og det vi skal snakke om på Solstrandkonferansen 16.-17. februar 2023.

– Fagprogrammet er lagt opp slik at vi først får presentert de helt grunnleggende strukturene og utfordringene vi har. Hvilken inntjening har bransjen på det man leverer? Videre skal det snakkes om prosjektstruktur og utvikling.

Tallenes tale og digitialisering i bransjen

Det skal også være paneldebatt på konferansen hvor man skal diskutere tallenes tale og digitaliseringen i bransjen. Her kan man få med seg gode samtaler mellom ulike parter i bransjen. Panelet består av en tiltakshaver, entreprenør, totalentreprenør, rådgiver, drifter og arkitekt. Dette for å lære av hverandre og forstå de ulike aktørenes perspektiver.

Bjelland skal lede paneldebatten. Blant noen av debattantene er Inger Kristin Ulveseth fra Brødrene Ulveseth, Rolf Maurseth fra LINK Arkitekter, Christian Svendal fra Vestrheim, Torgeir Fadnes fra Cowi.

Se fagprogrammet til Solstrandkonferansen.

Powered by Labrador CMS