Bergen

Årsmøte med NemiTek Bergen

Praktisk Informasjon:

Påmeldte til årsmøtet får innkallelse på mail

  • STARTER: 10/03/2021 kl. 10.00
  • SLUTTER: 10/03/2021 kl. 10.30
  • PRIS: 0,-

Hovedsponsor:

Hovedsponsor:
Empty article - Title

I år inviterer NemiTek Bergen medlemmer til digitalt årsmøte, dette gjennomføres på teams onsdag 10. mars fra kl. 10.00. Påmeldte får mer info og innkallelse på mail.

Etter årsmøtet sendes medlemsmøtet: "Regler og føringer i VVS-bransjen" i regi med NemiTek Bergen, med oss har vi kursholder Arne Pihl Bordi fra Norconsult AS. Ønsker du også å delta på dette? [Trykk her] for egen påmelding til medlemsmøtet.

Årsmøte:

1. Konstituering av årsmøtet, godkjenning av eventuelle fullmakter og vurdering av årsmøtets beslutningsdyktighet.

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av to møtende medlemmer til undertegning av protokoll

5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning og regnskap

6. Valg av styremedlemmer/festkomitémedlem (kandidater er forespurt)

7. Innkomne forslag

Innkomne forslag må være kommet inn innen 28.02.21.

Vi håper å se dere på årsmøtet!

Powered by Labrador CMS